Prøveforelesning - Cand.med Evgeniya Sovershaeva

Cand.med Evgeniya Sovershaeva disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil avholde prøveforelesning over oppgitt emne

“Achieving Sustainable Development Goals for Children: Key challenges to meet international health targets by 2030”.

Disputas holdes kl.1215 samme sted og vil være et offentlig forsvar av avhandlingen:

“HIV-infection in children and adolescents in Zimbabwe: viral suppression, airway abnormalities and gut microbiota”.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. desember 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Auditorium Cerebellum, MH-vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein