Disputas - MSc Jonathan Hira

MSc Jonathan Hira ved NFH vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Host-Pathogen Interaction - Sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) lesion syndrome and Vibrio bacteria"

Veiledere:

  • Professor Klara Stensvåg, NFH
  • Professor Bjarne Landfald, NFH
  • Førsteamanuensis Tor Haug, NFH
  • Professor Olaf B. Styrvold, NFH
  • Dr. Chun Li, NFH

 

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Patrick Le Chevalier, Université Bretagne Occidentale, France (1 opponent)
  • Dr. Lars Martin Jakt, Nord Universitet (2 opponent)
  • Dr. Eva-Stina Isabella Edholm, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av instituttleder Terje Martinussen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. desember 2019 kl. 12.15–15.00
Hvor: Lille auditorium (E-102), NFH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Telefon: 776 46018