Prøveforelesning - Master in Applied Computer Sciences Van Nhan Nguyen

Master in Applied Computer Sciences Van Nhan Nguyen avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag tirsdag 3. desember klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Deep learning for power grid analytics»

Bedømmelseskomité:

  • Associate Professor Atsuto Maki, Division of Robotics, Perception and Learning, KTH, Royal Institute of Technology, Sweden (1. Opponent)
  • Professor Kjersti Engan, Institutt for data- og elektroteknologi, Universitetet i Stavanger, Norge (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Stian Normann Anfinsen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir avholdt samme sted tirsdag 3. desember klokken 12.15.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 03. desember 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Auditorium 1.022 Teknologibygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Maren L. Andresen