Prøveforelesning - MSc Katja Häkli

MSc  Katja Häkli ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"Pre-zygotic and post-zygotic isolation mechanisms in animals"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. desember 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Telefon: 776 46018