Prøveforelesning og disputas: Bjørn Løtveit, Det juridiske fakultet

Master i rettsvitenskap, Bjørn Løtveit, holder prøveforelesning og disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap.

 

Prøveforelesning kl. 10.15:

Prøveforelesningen har tittelen: «I hvilket omfang bør nasjonale og internasjonale domstoler, henholdsvis rettsvitenskapen, utvikle ulovfestede regler og prinsipper på formue- og immaterialrettens område?»

Disputas kl. 12.15: 

Master i rettsvitenskap, Bjørn Løtveit, disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen 

«Pantsettelse av immaterielle rettigheter»

Bedømmelseskomiteen består av: 

  • Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet (førsteopponent)
  • Professor Ole-Andreas Rognstad, Universitetet i Oslo (andreopponent)
  • Professor Anna Nylund, UiT Norges arktiske universitet

 Disputasen blir ledet av dekan, professor Lena L. Bendiksen, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 15. november 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Teo H6 Auditorium 3
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, gjester / eksterne