Disputas - Linn Samira Mari Evenseth

Linn Samira Mari Evenseth disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Ligand binding and dynamics of the GABAB receptor Venus flytrap domain

Kort populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

One of the most important neurotransmitters in the central nervous system is called gamma-amino-butyric-acid (GABA). GABA binds to three important receptors; GABAA, GABAB and GABAC receptors. The GABAB receptor is associated with a numerous neurological and neuropsychiatric disorders, but there is only one drug on the marked that targets this receptor.

In this study, we used computer-based methods to screen virtual libraries to identify new potential drug candidates that can bind to one of the binding sites in this receptor. We also performed a computer-based simulation of the receptor to try to understand how it behaves in its natural environment. Our current results show that we have two new compounds that can bind to the receptor.

Veiledere:

Professor Ingebrigt Sylte, Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis Mari Gabrielsen, Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomiteen

Professor György Miklós Keserü, Hungarian Academy of Sciences, Hungary - 1. opponent

Professor Ruth Brenk, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen – 2. opponent

Førsteamanuensis Anne Dragøy Hafstad, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: Professor Jan-Olof Winberg, Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Recent trends in GPCR drug discovery: an analysis of the FDA approved drugs 2014-2019”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 15. november 2019 kl. 12.15–15.00
Hvor: Auditorium Cortex, plan 7, MH-vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte