Skredkveld med Varsom og CARE i Bodø

Er du klar for vinteren? Kom på snøskredseminar!

Tema for kvelden er hvordan vi best kan bruke snøskredvarselet, hvordan vi kan lese snøen og hva som styrer beslutningene vi tar i skredterreng. I tillegg ser vi på skredskolen og hvordan vi alle kan bidra til et bedre skredvarsel ved å bruke Regobs.

Arrangementet er i regi av Varsom.no (Snøskredvarslingen i Norge) og CARE (Center for Avalanche Research and Education).Gjennom erfaringsdeling og fokus på menneskelig faktor er målet å skape mer læring om tryggere ferdsel i skredterreng, og ikke minst er det et stort mål å formidle SKIGLEDE.

Audun Hetland jobber i CARE. Audun forsker på hva som styrer valgene vi tar. Han ville holde i trådene gjennom kvelden. Med seg på laget har han Marit Svarstad Andresen som jobber som snøskredvarsler i Varsom. Hun forteller om hva vi kan og bør lese ut av skredvarslingen for å være rustet til å ta de riktige valgene i skredterreng. Markus Landrø jobber både i CARE og i Varsom. Han forsøker å finne ut mer om hva som styrer valgene vi tar i fjellet. Markus vil snakke om hvordan vi kan gjenkjenne trygge og utrygge forhold ute i terrenget. Andrea Mannberg jobber i CARE. Også hun forsker på menneskelig faktor og i vinterfjellet. Andrea vil fortelle om hvorfor vi tar dårlige beslutninger. Gjennom å bli bevisst hva som påvirker beslutningsprosesser, kan du bli bedre rustet til å ta gode beslutninger til vinteren.

DNT fjellsport vil også være tilstede, og de presenterer vinterens program.

Fri Flyt er med på laget og trekker ut vinnere av snøskredboka Skikompis skrevet av Christer Lundberg Nes. Denne boka kan også kjøpes i Fri Flyt shop til egen skredkveldpris..

https://www.friflytbestill.no/boker/toppturboker/skikompis-snøskred-og-trygg-ferdsel

Last gjerne ned appen Varsom RegObs før dere kommer om du ikke allerede har denne.

Arrangementet vil starte 18.30, men vi anbefaler folk å komme i god tid. Dørene til salen åpner 18.00, og det vil være mulig å kjøpe seg noe i serveringa på hotellet fra 17.30. Arrangementet varer i rundt 2,5 time inkl. pause.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. november 2019 kl. 18.30–21.30
Hvor: Scandic Havet
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter
Kontakt: Audun Hetland