Skredkveld med Varsom og CARE i Volda

Er du klar for vinteren? Kom på snøskredseminar!
Tema for kvelden er hvordan vi best kan bruke snøskredvarselet, hvordan vi kan lese snøen og hva som styrer valgene vi tar i skredterreng. I tillegg ser vi på skredskolen og hvordan vi alle kan bidra til et bedre skredvarsel ved å bruke Regobs.
Arrangementet er i regi av Varsom.no og CARE (Center for Avalanche Research and Education).

Marit Svarstad Andresen jobber i NVE med skredvarslingen. Marit er snøskredvarsler og digger å være ute. Hun forteller om hva vi kan og bør lese ut av skredvarslingen for å være rustet til å ta de riktige valgene i skredterreng.
Audun Hetland jobber i CARE. Han er forsker og friluftsmann. Audun forsker på hva som styrer valgene vi tar. Audun forteller om hva som styrer hvordan vi tar beslutninger, hvor vi snubler og hva vi kan gjøre for å ta de riktige valgene når pudderfeberen herjer.
Stig Løland jobber med snøskred gjennom undervisning ved Høgskulen i Volda og som observatør i Varsom sitt observatørkorps. Stig kjenner de lokale forholdene godt og vil fortelle om hvordan vi kan finne bra og trygt skiføre i området.

I tillegg vil Skredgruppa i Volda og Ørsta Røde Kors presentere arbeidet de gjør lokalt i forhold til snøskred og redningsarbeid.

Fri Flyt er med på laget og vi trekker ut vinner av snøskredboka Skikompis skrevet av Christer Lundberg Nes. Denne boka kan også kjøpes under arrangementet eller i nettbutikken til Fri Flyt til egen skredkveldpris.
https://www.friflytbestill.no/boker/toppturboker/skikompis-snøskred-og-trygg-ferdsel

Last gjerne ned appen Varsom RegObs før dere kommer om du ikke allerede har denne.

Det hele skal foregå på Høgskulen i Volda, i Hans Strøm huset https://s.mazemap.com/2oceqD6

Arrangementet vil fort vare i 2 timer.
Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. november 2019 kl. 19.00–21.30
Hvor: Høgskulen, i Hans Strøm huset
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter
Kontakt: Audun Hetland