Prøveforelesning og disputas: Mona Martnes, Det juridiske fakultet

Master i rettsvitenskap Mona Martnes holder prøveforelesning og disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap.

Prøveforelesning kl. 10.15:

Prøveforelesningen har tittelen: "Har norske myndigheter plikt til å bistå norske barn i interneringsleirer i Syria med å komme til Norge?" 

 

 

Disputas kl. 12.15: 

Master i rettsvitenskap, Mona Martnes, disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen 

"Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning."

Bedømmelseskomiteen består av: 

Professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
Professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet (andreopponent)
Professor Randi Sigurdsen, UiT Norges arktiske universitet (komiteens leder)

Disputasen blir ledet av prodekan forskning, professor Ingvild U. Jakobsen, Det juridiske fakultet

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. november 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Teo H6 Auditorium 3
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, gjester / eksterne