Nye veier til artsbestemmelse

Forskere ved Norges arktiske universitetsmuseum finner stadig nye uventede og krokete veier for å artbestemme planter, dyr og insikter. 

 

Galina Gusarova: Usynlige, men mektige: vi lærer om plantearter fra tradisjonell kunnskap og arvestoff i reinsdyrskit
DNA fra rester av planter og lav kan brukes for å finne ut i detalj hva reinens kosthold består av. Slik kan vi studere reinens interaksjoner med andre arter. Galina Gusarova integrerer denne økosystem-baserte informasjonen med reingjeterens tradisjonelle kunnskap for å forstå hvordan endringer i klima og arealbruk påvirker sosio-økologisk forhold i arktiske og subarktiske områder.

 

 

Arve Elvebakk: Ei taksonomisk reise frå Gondwanaland til Bønntuva

Nei, det er ikkje ein taxi-tur, men DNA-spor gjer at vi kan følgje filtlavar (ein lavslekt) frå eit opphav på superkontinentet Gondwanaland for 70 millionar år sidan fram til oppdaginga av ein ny art på Bønntuva.

Jostein Kjærandsen: Naturens lek med fargeprakt

Hva skaper fargeprakten vi finner hos insekter og fugler, og hvilken betydning har den i evolusjonsbiologien? Har estetisk kurtise en egenrolle i utviklingen av fargeprakten? Med fargesprakende eksempler forklares de vanligste og de mest spektakulære fargefenomenene.

 


 Foredragsholderne er alle forskere ved Norges arktiske universitetsmsueum, UiT. 

 

 

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en enhet ved UiT Norges arktiske universitet.

Enheten rommer Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet.

Med GLØTT – en helg med kunst og kunnskap ønsker vi å vise fram noe av forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet som skjer hos oss.

Flere av Norges fremste kunstnere og forskere på sine felt er ansatt ved enheten. Nå kan du stifte bekjentskap med deres arbeid helt gratis.

Velkommen til tre dager med GLØTT i Tromsø!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 29. november 2019 kl. 17.30–18.15
Hvor: Kunstakademiet, Grønnegata 1 (Mackbygget)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne