Prøveforelesning - Cand.odont. Sigurd Hadler-Olsen

Sigurd Hadler-Olsen disputerer for ph.d.-graden i Helsevitenskapelige fag og vil i den forbindelse holde prøveforelseningen:

“Open bite in young patients, etiology, development and treatment needs. And what is today's evidence for treatment?” 

 

Disputas holdes kl.1215 på samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen: 

Ectopic and normal maxillary canine eruption: maxillary incisor root resorption and interceptive treatment

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. oktober 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Auditoriet på TANN-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein