Fagdag om psykisk helse

Fagdag om psykisk helse

25. november 2019 på UiT, campus Alta

Program

0900-0930 Psykisk helse og psykososialt miljø v/ Mirjam Harkestad Olsen
0930-1130 Kriser og traumer – Hva bør skolen gjøre? v/Jon-Håkon Schultz
1130-1215 Lunsj
1215-1315 Innlegg fra forfatterne av boka «Psykososialt læringsmiljø»
   - Sosial selvoppfatning v/Jorun Buli-Holmberg
   - Minoritet og tilhørighet v/Mona Rist
   - Når mobbingen er over, hva da? v/Gudrun Aas
   - Utvikling av psykososialt miljø i skolen v/Unni Vere Midthassel
1330-1430 Psykisk helse - kriser og traumer. Faglig samtale med Jon-Håkon Schultz og forfatterne.


Kort om fagdagen:
Dagens tema er psykisk helse. I den forbindelse vil vi ha et særlig fokus på traumatisk stress, hvor vi har invitert Jon-Håkon Schultz, professor i pedagogisk psykologi ved UiT. I tillegg vil vi lansere en helt ny bok: Psykososialt læringsmiljø. Forfatterne vil presentere hovedtematikken i sine kapitler.
En fagdag skal gi godt rom for faglige drøftinger. Kom gjerne med innspill underveis, i form av spørsmål eller refleksjoner rundt tema.


Kort om hovedforeleser:
Jon-Håkon Schultz forsker på hvordan traumatisk stress påvirker elevenes læringsforutsetninger og hvordan skolen kan tilrettelegge opplæringen for traumatiserte elever. Gjennom dagen vil det gis en oversikt over hva som forårsaker traumatisk stress og hvordan det påvirker elevenes læring. Det gis praktiske eksempler på krisehåndtering innen en pedagogisk kontekst.


Påmeldingsfrist: 18. november på tavla eller mail til mirjam.h.olsen@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. november 2019 kl. 09.00–15.00
Hvor: Rom: se oppslag ved hovedinngangen, UiT Alta
Studiested: Alta
Målgruppe: ansatte, studenter, inviterte
Kontakt: Mirjam Harkestad Olsen
Telefon: 78450465

Påmelding
Frist: 18.11.2019
Fristen har gått ut. Beklager