Professorforelesning: Samer, hat, resiliens, levekår og mental helse

Professorforelesning med Ketil Lenert Hansen om hans forskning på den samiske befolkningens helse.

Foto: Colourbox

 

Professor Ketil Lenert Hansen

Ketil Lenert Hansen er blitt professor og holder i den forbindelse forelesning om sin forskning på diskriminering, mobbing, resiliens, funksjonsnedsettelse, vold, mental- og somatisk helse blant samer, samt om utviklingen av kulturkompetanse og kultursensitiv praksis ovenfor samiske barn og unge. 

Ketil Lenert Hansen tok ph.d-graden i helsevitenskap i 2011 med avhandlingen Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway. Han er ansatt ved RKBU Nord og jobber med kulturkompetanse og kultursensitiv praksis innen barnevern og psykisk helse knyttet til samiske barn og unge. Hansen er en aktiv formidler med egen blogg, i fjor vant han Helsefaks formidlingspris blant annet for å fremstå som en inspirator i samiske spørsmål, uredd og våger å være tilstede i samfunnsdebatten.

Ta gjerne med matpakke og kom!

Når: 31. oktober 2019 kl. 11.00–13.00
Hvor: MH2 Cerebellum (U9)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Mariann Schjølberg Karlsen
E-post: mariann.s.karlsen@uit.no
Legg i kalender