Lørdagsuniversitetet: Graver vi vår egen grav? – Det moderne samfunnet og naturen

Kan det moderne samfunnets voldsomme ressursutnyttelse begrenses og tilpasses økologiske tålegrenser? Må vi gi slipp på tanken om mer forbruk og vekst som grunnlag for et godt liv? Er det mulig å få til slike dyptgripende endringer uten å avskaffe demokratiet og individets frihet?

Utviklingen av industrisamfunnet førte med seg drømmer og visjoner om at mennesket kunne oppnå full kontroll over naturen, skape velstand og unytte naturens ressurser. Naturen ble oppfattet som en utømmelig kilde.
 
I dag ser vi at dette har blitt problematisk. Naturen «tar igjen» med uventede trusler og begrensninger for menneskene. Og andre levende vesener. Mye av dette skyldes vår egen aktivitet og utnyttelse av naturen.
 
Vårt høye forbruk og teknologiske kraft har så stor påvirkning på naturen at vi må bruke stadig mer ressurser på å bekjempe konsekvenser som på lang sikt kan være ødeleggende for mennesker, dyr, planter og samfunnet vi lever i.
 
Professor emeritus Willy Guneriussen gir oss denne lørdagen en dypere innsikt i denne viktige tematikken.
 
 
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 26. oktober 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: Hålogaland Teater, Teaterkafeen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Stine Holand