Connect with scholars at UiT working with gender perspectives and/or feminist theory

FemArc er en tverrvitenskapelig forskningsgruppe i feministisk teori og kvinne-/kjønnsperspektiver ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningsgruppen er et internasjonalt orientert faglig forum for forskere og stipendiater ved UiT Norges arktiske universitet. Hensikten er å bidra til økt kompetanse og forskningsaktivitet knyttet til UiTs mål om integrering av kjønnsperspektiver i forskning og utdanning.

Forskningsgruppen har primært teoretiske ambisjoner og feministisk teori vil stå sentralt.

FemArc tar opp nye medlemmer ved inngangen til hvert universitetsår. Interesserte kan ta kontakt med Lilli Mittner: lilli.mittner@uit.no.

Neste møte blir tirsdag 15. oktober kl. 14:00-16:00 ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Breiviklia N119).

More information in English: https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=435781&sub_id=435788

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 15. oktober 2019 kl. 14.00–16.00
Hvor: Centre for Women's and Gender Research
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Lilli Mittner