Prøveforelesning - Master i helsefag Inger Dagsvold

 

Master i helsefag Inger Dagsvold disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Mental helseperspektiv i urfolks- og norsk forskning de siste 10 år”

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen: 

“Cultural adaption of mental health services to the Sami.
A qualitative study on the incorporation of Sami language and culture into mental health services.”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 18. oktober 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Aud Cortex MH-vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Berit Bendiksen