Prøveforelesning - Master i helsefag Marianne Eliassen

Master i helsefag Marianne Eliassen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

Hva kan den sterke veksten av hverdagsrehabiliteringstjenester være et ‘symptom’ på og hvilke nye maktposisjoner skapes? Hverdagsrehabilitering i et sosialkonstruktivistisk perspektiv

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen: 

“Physiotherapy practice in reablement services A qualitative study with observations and interviews”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. oktober 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Aud. Cortex MH-vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Berit Bendiksen