Myter, makt og motstand – bokseminar med Roar Hagen om kritisk samfunnsvitenskap i Norge

Forskningsgruppen Konstruktiv sosiologi ved ISV avholder bokseminar med utgangspunkt i Roar Hagens kommende bok Myter, makt og motstand. Kritisk samfunnsvitenskap i Norge. Alle interesserte er velkomne.

Hagens bok handler, som tittelen sier, om kritisk samfunnsvitenskap i Norge. Påstanden er at den kritiske samfunnsforskningen ikke først og fremst produserer kunnskap om det norske samfunnet, men myter. Det er myten om at det norske samfunnet holdes sammen av makt og undertrykking, og myten om motstand mot makten. Myteproduksjonen støtter seg på en utopi om maktfrie former for samfunnsorganisering. Som alternativ lanserer Hagen en teori om det norske samfunnet som handlingsdyktig fellesskap basert på en modell om rasjonell kollektiv handling.

Seminaret vil ta for seg de tre første kapitlene: presentasjon av prosjektet og konstruksjon av forskningsobjektet kritisk bevissthet; epistemologiske og ontologiske forutsetninger, valg av teori og begreper, og bruk av (kvalitative) metoder for datagenerasjon og analyse. Kapitlene bli tilgjengelig for deltakerne ca. en uke på forhånd.

Roar Hagen vil holde en kort presentasjon. Deretter vil det bli en forberedt kommentarer ved Gunnar C. Aakvaag, før det åpnes opp for fri diskusjon. Vi holder på så lenge diskusjonen gir grunnlag for det.

Det vil bli servert kake, kaffe og te.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 05. november 2019 kl. 12.15–16.00
Hvor: D-0134
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Gunnar C. Aakvaag