Torsdag på biblioteket

Anne Kalstad Mikkelsen forteller om sitt arbeid i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hvordan og hvorfor gransker kommisjonen fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner?

 

 

 

Foredrag og samtale med inviterte gjester og publikum. Gratis. Enkel servering.

Arrangementet holdes på Hamarøy bibliotek på kvelden torsdag 31. oktober.

Arrangør - Hamarøy frivilligsentral og Hamarøy bibliotek. 

https://www.hamaroy.kommune.no/arrangement.423614.no.html

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 31. oktober 2019 kl. 18.00–20.00
Hvor: Hamarøy bibliotek
Studiested: Annet
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Cathrine Baglo