Kurs i grunnleggende førstehjelp (HLR) - Tromsø 10. oktober 2019

Kurset bygger på retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og er innenfor rammene av hva alle bør kunne om grunnleggende førstehjelp.

Målgruppe: Ansatte ved UiT med oppgaver innenfor førstelinjetjenesten samt øvrige ansatte som måtte ønske å ta kurset.

Tid/sted: 10. oktober 2019 kl 1200-1500, MH U7.113

Kursholder er godkjent NRR/NFR instruktør i førstehjelp på barn og voksne, samt i bruk av hjertestarter.

Kurset varer 3 timer og har en teoretisk og praktisk del vi gjennomgår følgende tema:

  • Kjeden som redder liv
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier
  • Hjertestarterens rolle
  • Praktiske øvelser HLR

Max: 15 deltakere

Deltakeravgift: ingen

Kurset gis med forbehold om at det er nok deltagere (minimum 6 personer).

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 10. oktober 2019 kl. 12.00–15.00
Hvor: Helsefak. MH U7.113
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte
Ansvarlig: Anita Pettersen

Påmelding
Frist: 07.10.2019
Påmeldte: 11 av 15 (maks) Fristen har gått ut. Beklager