Kommisjonsmedlemmer deltar på seminar i Tana om samisk språk

Deanu Giellagáddi - Tana samiske språksenter (SEG) arrangerer seminar om samisk språk i forbindelse med FNs år for urfolksspråk. Kommisjonsmedlemmene Liv Inger Somby og Einar Niemi deltar.

Sámi giellaseminára Deanus

Samisk Språkseminar i Tana

 

23.10.2019 dii. 14:00-19:00

 

Deanu searvegoddevistti Tana Menighetshus

 

Registreren ja mális Registrering og middag

 

Sámediggi Lásse Juhán Helander bokte Sametinget ved Lásse Juhán Helander “Giellalokten – Maid mun sáhtán bargat?”

«Språkløftet – Hva kan jeg selv gjøre?»

Annika Pasanen, Helsset universitehta FD dutki Forsker ved Helsingfors Universitet "Taat pargo ij lah pessimistâi pargo" – Anarášgiela ealáskahttima birra “Dát bargu ii leat pessimisttaid várás” – Revitalisering av enaresamisk

 

Ellen Ravna, Deanu Sámeskuvlla lektor Lektor ved Sameskolen i Tana

“Sámástangoahti. Didákttalaš modealla nuppigiela sártnodeami várás” “Sámástangoahti. En didaktisk modell for andrespråkssamtalen”

 

Duohtavuođa-ja soabadankommišuvnnas boahtiba, Liv Inger Somby ja Einar Niemi Sannhets- og forsoningskommisjonen

Liv Inger Somby logáldallá

Liv Inger Somby foreleser

 

Harald Gaski Sámi allaskuvlla sámegiela kultur- ja girjjálašvuođaprofessor professor i samisk kultur og litteratur ved Samisk høgskole Rikkis giella mas leat ollu hástalusat: Sámegiela dilli ja stáhtus Deanus Et rikt språk med mange utfordringer: Det samiske språkets situasjon og status i Tana

Dieđihanáigemearri 17.10.2019 deike skagun@segdeatnu.no, tel 455 13601

Påmelding innen 17.10.2019 til skagun@segdeatnu.no, tel 455 13601

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 23. oktober 2019 kl. 16.25–16.25
Hvor: Tana
Studiested: Tromsø, Annet
Målgruppe: ansatte, gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi