Prøveforelesning - master i odontologi Gro Eirin Holde

Master i odontologi Gro Eirin Holde disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Impact of periodontal case definitions in epidemiological studies”

 

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “Periodontal health in Troms County, Northern Norway. Descriptive, subject level and site-specific analyses”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 20. september 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Aud.tann, TANN bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Kristin Lagesen