Prøveforelesning - Conny Tümmler

Conny Tümmler disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Status and perspectives of immunotherapy in childhood cancer”

 

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “Novel Inflammatory Mediators in Neuroblastoma Tumorigenesis”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 20. september 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Aud.cortex MH Vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Kristin Lagesen