Lunsjforedrag: Kofte eller penkjole?

- Hvordan definerer du hvem jeg er på mine vegne?

I et flerkulturelt samfunn kan det være krevende for ansatte i helse- og omsorgssektoren å identifisere hvilken etnisk identitet personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne, som demens eller utviklingshemming, selv ønsker å inneha.

Hvilke utfordringer gir det for den profesjonelle tjenesteyteren når tjenestemottakerens kulturelle tilhørighet skal ivaretas i hverdagen?

Stina Rebecca Hirsti, ph.d. i sosiologi ved Institutt for vernepleie, har forsket på hvordan ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste håndterer identitetsarbeid på mottakerens vegne i en samisk-norsk kontekst.

I sitt lunsjforedrag vil Hirsti gi et innblikk i noen av sine funn, som også kan være interessante i andre flerkulturelle sammenhenger.

Forskningsdagene i Sør-Troms arrangeres i samarbeid mellom KUPA og UiT Norges arktiske universitet, og er støttet av Troms fylkeskommune.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 26. september 2019 kl. 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen