Lunsjforedrag - Helsefremmende miljø – når man trenger hjelp til å ta de gode valgene

Sosiale ulikheter er med på å påvirke helseforskjellene i landet vårt. Spriket i levealder mellom de med høy og og de med lav sosioøkonomisk status har aldri vært så stort som nå.

Hvordan kan vi skape et helsefremmende miljø som utjevner disse forskjellene?

Siv Olsen, stipendiat ved Medisinsk avdeling UNN Harstad, forsker på pasienter som har hjertesykdom. I sitt lunsjforedrag vil Olsen se nærmere på hvordan myndighetene og nærmiljøet kan legge til rette for at innbyggere tar gode valg som kan redusere fremtidig risiko for livsstilssykdom.

Forskningsdagene i Sør-Troms arrangeres i samarbeid mellom KUPA og UiT Norges arktiske universitet, og er støttet av Troms fylkeskommune.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 24. september 2019 kl. 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen