Prøveforelesning og disputas: Lisa Mattea Elvevold, Det juridiske fakultet

Master i rettsvitenskap Lisa Mattea Elvevold holder prøveforelesning og disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap

 

 

Prøveforelesning kl. 10.15:

Prøveforelesningen har tittelen: Uriktige forutsetninger på avtaletidspunktet som ugyldighetsgrunn

 

Disputas kl. 12.15: 

Master i rettsvitenskap, Lisa Mattea Elvevold, disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen 

Om avtaletolkningens vesen: teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen.  

Bedømmelseskomiteen består av: 

Lagdommer dr.juris Bjarte Askeland, Gulating Lagmannsrett (førsteopponent)
Professor Petra Sund-Norrgård (andreopponent)
Professor emerita Hege Brækhus, UiT Norges arktiske universitet (komiteens leder)
Disputasen blir ledet av dekan, professor Lena R. L. Bendiksen, Det juridiske fakultet

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 12. september 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Auditorium 3, teorifagsbygget hus 6
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet, ansatte
Kontakt: Liv Johanne Martinsen