Prøveforelesning: Lene-Mari P. Rasmussen, institutt for psykologi

Master i psykologi Lene-Mari P. Rasmussen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Development of measurements for implementation process evaluation of school-based interventions.”

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “Providing an indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression: A study of effectiveness, implementation factors, and program fidelity”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 12. september 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Auditorum Cortex, MH2-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Anders Kvanli