Presentasjon av kandidatundersøkelsen 2019

Det utdannes årlig ca. 2700 kandidater fra UiT-Norges arktiske universitet. Hvilke jobber får de, og er arbeidet relevant til utdanningen de har tatt?

Dette er viktige spørsmål som kandidatundersøkelser kan gi svar på, og UiT gjennomfører jevnlig slike undersøkelser. Kandidatundersøkelsen UiT 2019 er den femte i rekka, og det er kandidater som tok gradgivende utdanning i 2016 og 2017 fra UiT som er spurt om arbeidstilknytning og utdanningsrelevans når de nå er ute i arbeidslivet.

Kandidatundersøkelsen UiT 2019 blir presentert i forkant av Arbeidslivsdagen, kl. 9 den 12. september i Auditorium 2. Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen innleder, og prosjektleder Asle Høgestøl fra Ideas2evidence, som har gjennomført undersøkelsen, vil presentere rapport og resultater. Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 12. september 2019 kl. 09.00–09.45
Hvor: Teorifagsbygg 1, auditorium 2
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, ansatte
Kontakt: Ivar Lie