Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata (Skype)

Lenke for å koble deg til kursrommet: Join Skype Meeting

God strukturering og dokumentasjon av forskningsdata er essensielt både for eget bruk og særlig for å kunne dele data. Når vi samler inn data, er ofte hovedfokus på selve innsamlingen, noe som kan medføre at vi prioriterer bort strukturering og dokumentasjon av dataene. I et slikt tilfelle kan det bli vanskelig å bruke dataene i etterkant, og du risikerer i verste fall å måtte gjøre datainnsamlingen på nytt. Dersom du planlegger å arkivere og dele dataene, som jo er blitt obligatorisk for alle åpne data, er det ekstra krav til god struktur og dokumentasjon. Det skal sikre at andre skal kunne forstå og bruke dataene riktig.

I dette kurset gir vi råd om hvordan du kan strukturere og dokumentere dine data på en god måte, og hvilke aspekter du bør være spesielt bevisst på ved arkivering og deling.

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Velkommen!

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 23. september 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Skype
Studiested: Online
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735

Påmelding
Frist: 23.09.2019
Fristen har gått ut. Beklager