Prøveforelesning: Katalin Blix, institutt for fysikk og teknologi

Master i teknologi/sivilingeniør Katalin Blix avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 13. september klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

“Ocean colour: from space instrument observations to validated bio-optical products”

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Ewa J. Kwiatkowska, Senior Scientist, EUMETSAT (1. opponent)

  • Dr. Peter Hunter, Senior Lecturer, Biological and Environmental Sciences, University of Stirling (2. opponent)

  • Professor Camilla Brekke, Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir avholdt samme sted fredag 13. september klokken 12.15.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. september 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Auditorium 1.022, Teknologibygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet, ansatte