Håndtering av forskningsdata ved UiT: En introduksjon (Skype)

Lenke for å koble deg til kursrommet: Join Skype Meeting

Forskningsdata er en essensiell del av de fleste forskningsprosjekter. Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere, og bør derfor være godt organisert og arkivert. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av og bygge på andres forskning, og bidrar således til fremme av forskningen generelt. Dette er grunnen til at forskningsfinansiører i økende grad krever at forskningsdataene er håndtert godt og gjort åpent tilgjengelige, hvis mulig, slik at nytten av hver bevilgning blir størst mulig. De vitenskapelige tidsskrifter ber også som regel om tilgang til datamaterialet som danner grunnlaget for publikasjonene, slik at konklusjonene i de vitenskapelige publikasjonene er etterprøvbare.

Universitetsstyret ved UiT vedtok 9. mars 2017 «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT» som gjelder for alle ansatte, inkludert ph.d.-studenter. Formålet med retningslinjene er "å avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer." Les mer om prinsippene og retningslinjene.

På dette introduksjonskurset går vi gjennom de grunnleggende prinsipper for god håndtering av forskningsdata, og hvordan de kan arkiveres. Vi informerer vi om UiTs prinsipper og retningslinjer og om de støttetjenestene som er utviklet for å hjelpe forskerne med å håndtere og arkivere sine forskningsdata. Dette inkluderer en introduksjon til UiTs institusjonelle dataarkiv UiT Open Research Data og informasjon om UiTs videre opplæringstilbud med temakurs. Og vi belyser fordelene med arkivering og deling av forskningsdata – for forskeren selv, for forskerfellesskapet og for samfunnet for øvrig.

Det er også god tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Velkommen!

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. november 2019 kl. 12.15–13.00
Hvor: Skype
Studiested: Online
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735

Påmelding
Frist: 14.11.2019
Fristen har gått ut. Beklager