Pent brukte bøker selges - Kunsthistorie + Filosofi

Studiested: Tromsø

Pent brukte Kunstvitenskapsbøker og Filosofibøker selges. Noen har markeringer med markeringstusj (disse er markert i listen under), ellers er bøkene i god stand. Hvis flere bøker kjøpes kan pris diskuteres.

 • Wittkower: Art and Architecture in Italy 1-3. 6. utgave. ISBN 978-0-300-07939-5 + 978-0-300-07940-1 +978-0-300-07941-8. (Markeringstusj brukt) Settet samlet 500kr
 • Nineteenth Century Art - A Critical History. 4. utgave. Forfatter; Stephen F. Eisenman. ISBN 978-0-500-28924-2.  200kr
 • Norsk Kunsthistorie - Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. 3. utgåve. Forfatter; Gunnar Danbolt. ISBN 978-82-521-7435-9. 250kr
 • Norsk Arkitekturhistorie - Frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret. 2. utgåve. Forfattere; Brekke, Nordhagen, Skjold Lexau. ISBN 978-82-521-7236-2. 250kr
 • An Introduction to Ninteenthcentury Art. Forfatter; Michelle Facos. ISBN 978-0-415-78072-8. (Markeringstusj brukt) 250kr
 • Academies, Museums and Canons of Art. ISBN 0-300-07743-2. (Markeringstusj brukt) 300kr
 • Otto Wagner, Vår tids Byggnadskonst - Introduktion av Karin Lindegren. ISBN 91-7988-157-2. (Markeringstusj brukt) 100kr 
 • The Art of Art History – A Critical Anthology. Forfatter; Donald Preziosi. ISBN 978-0-19-922984-0. (Markeringstusj brukt) 100kr
 • Critical Terms for Art History. 2. edition. ISBN 978-0-226-57168-3. (Markeringstusj brukt) 100kr
 • Art in Theory, 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas. ISBN 978-0-631-20066-6. (Markeringstusj brukt) 150kr
 • Patterns of Intention, On the Historical Explanation of Pictures. Forfatter; Michael Baxandall. ISBN 978-0-300-03763-0. 50kr
 • Norges Kunsthistorie 7, Inn i en ny tid. Særtrykk. (Markeringstusj brukt) 50kr 
 • Estetisk teori, en antologi. Forfattere; Bale, Bø-Rygg. ISBN 978-82-15-01074-8. (Markeringstusj brukt) 250kr
 • Estetikk, en innføring. Forfatter; Kjersti Bale. ISBN 978-82-530-3099-9. (Markeringstusj brukt) 150kr
 • Ornament and Crime, selected essays. Forfatter; Adolf Loos. ISBN 1-57241-046-9.  50kr 
 • The Architecture of Michelangelo. 2. edition. Forfatter; James S. Ackerman. ISBN 0-226-00240-3. 200kr
 • Realism. Forfatter; Linda Nochlin. ISBN 0-14-013222-8. (Markeringstusj brukt) 50kr  
 • Metodelære i kunsthistorie. Forfatter; Lars Olof Larsson. ISBN 978-82-13-02652-9. (Markeringstusj brukt+ litt slitt i hjørnene) 50kr 

 

 • Tenkningens historie 1-2. Forfatter; Anfinn Stigen. ISBN 978-82-05-14663-1 + 978-82-05-14665-5. (Markeringstusj brukt) 300kr

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne