Resiliens

Hvorfor er det slik at barn og unge som er utsatt for samme type risiko kan reagere forskjellig?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Resiliens er en fornorskning av det engelske begrepet resilience. Andre brukte norske begreper for fenomenet er «motstandskraft», «mestring» eller «motstandsdyktighet». Resiliens kan forstås som normal utvikling eller fungering under unormale forhold. Dette handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og eller opplevelser av relativt stor risiko.

Forelesning tar for seg litt om framveksten, forskning og forståelsen av resiliens og hvorfor det er slik at barn og unge som har blitt utsatt for samme type motgang og vansker kan reagere svært forskjellig

Foredragsholder: Stipendiat Merete Aasheim.

Foredraget er gratis.

Foredraget er en del av videreutdanningsemnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.  Studenter på emnet trenger ikke å melde seg på

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. november 2019 kl. 13.00–15.00
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Studiested: Kirkenes
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Telefon: +4777646983

Påmelding
Frist: 26.11.2019
Fristen har gått ut. Beklager