Engstelige barn- internaliserte vansker

Angst og depresjon hos barn og unge kan bli kroniske dersom de ikke mottar hjelp. Forelesningen tar for seg forskning på området og ulike forbyggende tilnærminger og tiltak rettet mot barn og unge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto: xxx

Angst og depresjon hos barn er hyppig forekommende lidelser som uten intervensjon kan bli kroniske. Det har de siste årene vært økende interesse for muligheten av å forebygge disse lidelsene ved å sette inn tiltak tidlig. Det er ennå få forebyggende studier på barn, men forskning antyder at lavterskeltilbud gitt til risikogrupper kan redusere forekomst og utvikling av depressive og engstelige symptomer.

Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i strukturerte samtaler med små barn og deres foreldre for å tidlig intervenere i forhold til problematisk atferd. Det er også utviklet nye strukturerte programmer som retter seg mot både angst og depresjon. Forelesningen vil gi en presentasjon av nevnte tilnærminger og rasjonale for å rette seg mot begge lidelser hos barn og ungdom.

Foreleser: Simon-Peter Neumer, Dr. Philos og psykologspesialist. Arbeider som førsteamanuensis ved R-BUP Øst og Sør og RKBU Nord. Han har i de siste årene hovedsakelig arbeidet med forskningsbaserte programmer som egner seg til forebygging eller behandling av emosjonelle lidelser.

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL-3505). Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Forelesningen er gratis.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. november 2019 kl. 09.15–12.00
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Studiested: Kirkenes
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Telefon: +4777646983

Påmelding
Frist: 26.11.2019
Fristen har gått ut. Beklager