Forebygging av selvmord

Kunnskap og åpenhet om selvmord er viktig for å kunne hjelpe personer med selvmordstanker. I Norge dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord hvert år.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foreleser: Universitetslektor Anne-Kari Johnsen, RKBU Nord

Det er mange årsaker til at noen mennesker får selvmordstanker og/eller utfører selvmordsatferd. Under forelesningen vil begrepet selvmord bli belyst fra ulike perspektiver. Risiko- og beskyttelsesfaktorer vil bli gjennomgått, og det vil bli presentert statistikk knyttet til forekomst av selvmord. Antall barn og unge som tar sitt eget liv varierer fra år til år. Ulike faktorer knyttet til selvmord hos unge vil bli presentert.

Det er fremdeles stor taushet omkring selvmord, og mange opplever utrygghet og maktesløshet i møte med mennesker med selvmordstanker. Eksempler på hva man kan si eller gjøre i møte med en person med selvmordstanker vil bli gjennomgått og diskutert.

Også pårørende kan sitte igjen med mange ubesvarte spørsmål og reaksjoner etter dødsfall ved selvmord eller selvmordsforsøk, et tema som også vil belyses i forelesningen.

Forelesningen vil bestå av både tradisjonell undervisning, film og refleksjoner i plenum.

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge HEL- 6318. Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Forelesningen er gratis.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 19. september 2019 kl. 08.30–11.15
Hvor: Scandic Kirkenes, Kongensgate 1-3, Rom Stoltenberg 1
Studiested: Kirkenes
Målgruppe: gjester / eksterne
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Telefon: +4777646983

Påmelding
Frist: 18.09.2019
Fristen har gått ut. Beklager