[LØST!] Problem med Universitetets nettsider, UBW, Ephorte mm. 08.08.2019

Målgruppe: studenter, ansatte, gjester / eksterne
Opprettet: 08.08.19 14:10
Sist oppdatert: 12.08.19 08:42

Oppdatering mandag 12.08.2019 - Problem løst

Uit.no er nå flyttet over på ny server og fungerer som normalt. De andre tjenestene som var berørt av feilen vil ikke bli flyttet i denne omgang siden vi også fikk løst den underliggende feilen som forårsaket problemet for disse. 


Oppdatering klokken 15:00 - 08.08.2019: Uit.no (Universitetets nettsider) vil bli sperret for endringer fra klokken 16:00 i dag.  På grunn av arbeidets omfang vil ikke oppretting/redigering av nettsider være tilgjengelig for denne tjenesten igjen før mandag 12.08.19. 

*Neste oppdatering på denne driftsmeldingen er mandag morgen


Hva har skjedd

Det har oppstått et problem med de underliggende systemene hvor blandt annet uit.no (Universitetets nettsider), UBW, Ephorte mm... kjører.

Hvordan oppleves feilen?

Når man benytter disse tjenestene, enten ved at man skal åpne en nettside eller registrere ny informasjon etc. så kan det ta lang tid før siden kommer opp, lastingen av siden kan stoppe helt opp og man risikerer å ikke få lagret det man jobber med.

Hvem er påvirket av feilen?

Alle som kan lese innhold på tjenesten og de som jobber med å produsere innhold på tjenesten er berørt av feilen.

Hvordan skal jeg forholde meg til dette?

* Hvis du bare skal lese innhold på tjenesten (f.eks. universitetets nettsider), så er det bare å prøve på nytt
* Hvis du jobber med å produsere innhold på noen av disse tjenestene anbefales det at du kladder teksten i en separat applikasjon hvis du har muligheten til det. Dette gjelder fram til denne feilen er utbedret (Informasjon om dette vil komme i denne driftsmeldingen)

Hva gjør Avdeling for IT med dette problemet?

Vi vil flytte data fra serverene som har problemer over til nye servere. Dette er en jobb som kommer til å ta tid og krever at vi sperrer de gjeldende systemene for skrivetilgang i perioden hvor vi flytter data. Informasjon om når vår vi starter med dette kommer i løpet av dagen.

*Denne driftsmeldingen vil bli oppdatert klokken 15:00


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne