Studerer du ved Det helsevitenskapelige fakultet? Har du lyst å være ambassadør for studieprogrammet ditt under "Åpen dag 2019" ?

 

Det helsevitenskapelige fakultet trenger studenter til å stå på stand under Åpen dag 2019 - er det deg?

 

UiT arrangerer en åpen dag for elver fra vgs. hvert år.  Åpen dag ved UiT i Tromsø er en flott mulighet for elevene for å besøke campus, lære om studietilbudet til UiT og bli litt bedre kjent med studenttilværelsen.

Stand og aktiviteter knyttet til standene er primærfokuset for dagen. Det er her vi får vist frem de spennende studietilbudene vi har ved UiT.

Dato for åpen dag er onsdag 16 oktober 2019.

Det helsevitenskapelige fakultet trenger engasjerte studenter som kan representere sine utdanninger på denne dagen - er det deg?

 

Vi trenger to studenter fra hvert studieprogram:

 • Bioingeniørfag - bachelor
 • Biomedisin - bachelor
 • Ergoterapi - bachelor
 • Ernæring - bachelor
 • Farmasi - bachelor
 • Fysioterapi - bachelor
 • Medisin profesjonsstudium
 • Odontologi 
 • Paramedisin - bachelor
 • Psykologi - (årsstudium/bachelor/master/profesjon)
 • Radiografi - bachelor
 • Sykepleie Tannpleie - bachelor
 • Vernepleie - bachelor Arctic Nature Guide/arktisk friluftsliv/naturguiding
 • Idrett - bachelor/master

De som melder seg først er det som får være ambassadører!

 

Hva skal en ambassadør gjøre på åpen dag?

 • delta på opplærings workshop før åpen dag
 • stå på stand for sitt studieprogram under åpen dag
 • veilede elever fra vgs. som har spørsmål om studiet og studiehverdagen
 • arrangere en aktivitet eller et opplegg med innhold fra studiet på standen

 

Hva får du?

 • Du får betalt for de timene de bruker på dette, både forberedelse og gjennomføring. Lønnstrinn 35 som er 183,40.
 • Du vil få betalt for 4 timer forberedelse og 08:30-14:30 på selve dagen, totalt 10 timer.
 • T-skjoter deles ut til alle som står på stands
 • Opplæring vil bli gjennomført på en workshop de 07.10.19 kl 14:15 på Medisin og helsefagbygget 2: U.10.311
 • Alle som deltar får attest

 Har du spørsmål eller høres det spennende ut? Da ønsker vi at du melder deg som ambassadør.

 Spørsmål kan rettes til: kristine.v.kjeldsen@uit.no 

 

 Her kan du lese om og se Åpen dag i 2018 : 

Foto i banner: frifoto.no

Film: Mathias Bruvoll 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 16. oktober 2019 kl. 08.30–15.30
Hvor: Solhallen i Teorifagbygg Hus 1
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter
Kontakt: kristine V Kjeldsen
Telefon: 91828886

Påmelding
Frist: 28.08.2020
Påmelding krever innlogging (Åpne bunnmenyen)