Utdeling av Árdnaprisen 2019 til beste UiT masteroppgave med samisk/urfolkstema

UiT og Senter for samiske studier deler ut Árdnaprisen 2019 til årets beste UiT masteroppgave om urfolk. Utdelingen skjer under Riddu Riđđu festivalen lørdag 13. juli 2019.

Aslak Holmberg - vinner av den første Árdnaprisen som ble delt ut under Riddu Riđđu festivalen i 2018
Aslak Holmberg - vinner av den første Árdnaprisen som ble delt ut under Riddu Riđđu festivalen i 2018 Foto: Inger Elin Utsi/UiT

UiT og Senter for samiske studier deler ut Árdnaprisen 2019 til årets beste UiT masteroppgave om urfolk. Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av 2018/2019 har skrevet den beste masteroppgaven ved UiT Norges arktiske univeristet med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. Prisen er på 10 000,-.

The Árdna Award 2019: The best master's thesis on Indigenous peoples

For the 2nd time, UiT and the Centre for Sami Studies will present an award for the best master's thesis on Indigenous peoples. The Árdna Award 2019 is given to the candidate who, in 2018/2019, has written the best master's thesis on issues related to Indigenous peoples and Indigenous peoples’ situation. The prize comes with NOK 10 000,-.

Árdna-bálkkašupmi 2019: Dán jagáš buoremus masterčálus eamiálbmotfáttás

UiT ja Sámi dutkamiid guovddáš juohkiba Árdna-bálkkašumi dán jagáš buoremus UiT masterčállosii eamiálbmotfáttás. Bálkkašupmi geigejuvvo Riddu Riđđu festiválas dan kandidáhttii gii 2018/2019 lea čállán buoremus masterčállosa mas lea fáddá mii lea čadnon eamiálbmogiidda ja eamiálbmogiid dilálašvuođaide. Bálkkašupmi lea 10 000 ruvnno.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. juli 2019 kl. 12.00–12.30
Hvor: Riddu Riđđu festivála, Biblioteket, Manndalen
Studiested: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Torjer Olsen