Prøveforelesning - MSc Charlotte Teresa Weber

MSc Charlotte Teresa Weber ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"Drawing on some real life examples, discuss some of the pros and cons associated with disciplinary, multi-disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary approaches in the study of marine social ecological systems"

 

Prøveforelesningen strømmes fra følgende lenke: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/044bae2db7784533adc01ff3a72ce31c21

 

 

Når: 27.06.19 kl 10.15–11.00
Hvor: Store auditorium (E-101)
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Telefon: 776 46018
E-post: ingjerd.nilsen@uit.no
Legg i kalender