Forskningsdata kan lagres i Office 365

Målgruppe: ansatte
Opprettet: 31.05.19 10:49

Avdeling for IT har glede av å annonsere at det er  klargjort for at du kan oppbevare fortrolig forskningsdata i Office 365 (under visse forutsetninger).  

Forskningsdata kan lagres i Teams/SharePoint eller OneDrive i Office 365. Vi anbefaler Teams/SharePoint siden OneDrive er personlig lagring og slettes hvis brukeren forlater UiT.

Den reviderte strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende retningslinjer for klassifisering av informasjon som ble vedtatt i styret i mars har omdøpt benevningen konfidensiell til fortrolig (rødt nivå). Samtidig ble det introdusert et nytt klassifiseringsnivå, strengt fortrolig, benevnt som sort nivå. Data på sort nivå kan ikke behandles i Office 365 og er derfor ikke mulig som klassifisering i Azure Information Protection (AIP).

 uit.no/sikkerhet finner du detaljene og veiledningerSpesifikt, se  


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne