Forskningskvitter om barn og unges psykiske helse

Forskningskvitter er et arrangement som består av en foredragsrekke der hvert foredrag er på 10 minutter og omhandler pågående og kommende forskning på barn og unges psykiske helse.

Det serveres kaffe, te og frukt fra kl.0830 - 09.00 og det vil bli litt å bite i etter at arrangementet er ferdig.

Du kan komme og gå under arrangementet som du vil, og høre på så mange eller så få foredrag du måtte ønske, (det er inngang både oppe og nede i auditoriet).

Kl. 09.00    Velkommen ved Børge Mathiassen, BUPA & Per Håkan Brøndbo, RKBU Nord

Kl. 09.10   Camilla Lauritzen: BAP 5 år etter

Kl. 09.20   Marianne Halvorsen: Psykisk helse og nevroutviklingsforstyrrelser

Kl. 09.30   Katarina Maria Smejda Kjærandsen: Foreldreperspektiver i barnehabilitering

Kl. 09.40    Svein Arild Vis: "Hva skjer med sakene BUP melder til barnevernet"?

Kl. 0950    Merete Saus: "Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities (PIRM)”

Kl. 10.00    Kenneth Fagermo: "SMART-studien, evaluering og brukererfaringer fra manualbasert behandling av angst og depresjon hos ungdom fra 14-17 år."

Kl. 10.10    Frode Adolfsen: "Mobilappen NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom i alderen 13 til 16 år som har opplevd nettmobbing eller andre negative hendelser på nett"

Kl. 10.20   Siv Kvernmo: Forekomst av depresjon- og angstplager hos videregående skoleelever i 1994 og 2014 - er det endringer å spore?

Kl. 1030    Frode Adolfsen: "ECHO-studien skal utvikle og evaluere et behandlingsopplegg for barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon. Studiens navn, ECHO, henspiller på såkalte tilbakemeldingssystemer i helsetjenesten"

Kl. 1040   Agnes Bohne: Små i Nord: Kognisjon hos foreldre, samspill og spedbarnets utvikling»

Kl. 1050 Joseph Judeson Royle: «ADHD og omega-3 – en randomisert kontrollert intervensjonsstudie på BUPA»

Forskningskvitter er et samarbeid mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, UNN (BUPA) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, UiT (RKBU Nord).

Foto: Colorbox

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 07. juni 2019 kl. 08.30–12.00
Hvor: Auditorium Cerebrum, MH vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein

Påmelding
Frist: 07.06.2019
Fristen har gått ut. Beklager