Prøveforelesning og disputas - Jan Jakub Solski, Det juridiske fakultet

Jan Jakub Solski holder prøveforelesning for graden ph.d. i rettsvitenskap.

Prøveforelesning kl. 10.15:

Prøveforelesningen har tittelen: The Russian straight baselines in the Arctic: are they in accordance with article 7 of the United Nations Convention on the Law of the Sea?

 

Disputas kl. 12.15:

Jan Jakub Solski disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: Russian Coastal State Jurisdiction over Commercial Vessels Navigating the Northern Sea Route.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Alla Pozdnakova, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Professor Ted McDorman, University of Victoria (andreopponent)
  • Professor Alex Oude Elferink, UiT Norges arktiske universitet og Utrecht University (komiteens leder)

Disputasen blir ledet av dekan, professor Lena Bendiksen, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Velkommen!

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 23. april 2019 kl. 10.15–15.00
Hvor: Auditorium 3, Teorifagsbygget hus 6
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
Kontakt: Liv Johanne Martinsen