Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål

ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer til foredrag med professor dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Gratis inngang. Velkommen

 

De viktigste avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål etter tusenårsskiftet vil bli presentert. Det blir redegjort for hvordan sakene ble avgjort, og det blir reist spørsmål om det er grunnlag for kritikk. 

 

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte. Gratis inngang.

 

Det blir streaming på nett fra arrangementet:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/697b6330a57a4a38a9f9372876fcdd771d

LIVE: 24.04.2019 19:00:00

 

 

Kalvemerking i Dividalen 2010. Foto: Mari Karlstad, Norges arktiske universitetsmuseum
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 24. april 2019 kl. 19.00–20.30
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum (tidl. Tromsø Museum)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne