Rock me asleep // Vårlyd

Velkommen til konsert med musikk av Barbara Strozzi, og andre samtidige kvinnelige komponister. Med Berit Norbakken Solset, sopran og Solmund Nystabakk, lutt.  

Bilde av Berit Nordbakken og Solmund Nystabakk                                  
I 2019 er det 400 år siden komponisten Barbara Strozzi ble født i Venezia. I tillegg til å være en genial og særegen komponist og utøver, var hun alenemor til tre barn og valgte etter alt å dømme å leve uavhengig for å kunne vie seg til musikken. Til tross for at hun var den mest-publiserende komponisten i Venezia midt på 1600-tallet, er Barbara sterkt underrepresentert i vår tids konsertprogrammer, og det er bare et fåtall av hennes komposisjoner som framføres.
Med dette prosjektet vil vi sette fokus på Barbara Strozzi som komponist og foregangskvinne, og på hennes samtidige kolleger. Gjennom å synliggjøre den enorme repertoarrikdommen fra 1500-, 1600- og 1700-tallet, ønsker vi å fokusere på hvordan historien ikke er én bestemt serie av hendelser eller kjensgjerninger, og hvordan våre fortellinger om den er i stadig endring.
Vår utøvelse av tidligmusikk åpner et felt mellom nært og fjernt, fortrolig og fremmed, mellom tider og steder i verden som eksisterer der virkeligheten og fantasien overlapper hverandre. Musikken blir en måte å forholde oss til historien på, en mulighet til å leve oss inn i og kjenne på andre identiteter og tenkesett, og slik utvide både vår opplevelseshorisont og vår selvforståelse.Plakat Vårlyd - Konsen Musikkfest
www.konsen.no

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. april 2019 kl. 17.00–18.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Ansvarlig: Arne Elvemo