Lørdagsuniversitetet: Kardemommebys justismord (Tromsø)

Er den gode vilje tilstrekkelig, eller trengs rettssikkerhet også?

Tvangsspørsmål i eldreomsorg, skole, barnevern og psykiatri er stadig aktuelt. Disse institusjonene er alle preget av «den gode vilje». Men det er ikke alltid at mennesker, enten det er elever eller pasienter, handler slik det forventes. Derfor må ansatte, med de beste intensjoner, tidvis bruke tvang.

I denne forelesningen vil førsteamanuensis Marius Storvik diskutere forholdet mellom den gode vilje og rettssikkerhet. Med Kardemommeby som eksempel vil han hevde at Politimester Bastian er en diktator, at Kardemommeby er et diktatur og at Kasper, Jesper og Jonathan aldri skulle vært fengslet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 16. mars 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: KulturHuset, Lillescenen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Irene Mercer