Fuglerapportering på nettet med hjelp av artsobservasjoner.no


Norges ornitologiske forening Tromsø lokallag inviterer til presentasjon av artdatabankens verktøy for registrering av fugleobservasjoner.

 

Bjørn Lundquist skal guide oss gjennom nettsiden www.artsobservasjoner.no, artdatabankens verktøy for registrering av fugleobservasjoner.

Vi gir en kort introduksjon til hvordan verktøyet fungerer (f.eks. opprette konto, rapporterer inn observasjoner osv.), og diskuterer fordeler med artsobservasjoner.no

Andre nettsider som EuroBordPortal, der fuglenes trekk-mønster visualiseres ut ifra data fra artsobservasjoner og liknende databaser i Europa.

Det blir tid til eventuelt poster.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
11.02.19 kl. 19:00 - 21:00
Hvor:
Tromsø Museum
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne