Lørdagsuniversitetet: Fungerer opplæringsprogrammet de Utrolige Årene i skole, SFO og barnehage? (Tromsø)


Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?

 

Programmet er rettet mot å forebygge og behandle sosiale og atferdsrelaterte vansker. Det diskuteres mye om slike programmer er nødvendige eller nyttige. På Lørdagsuniversitetet vil betydningen av opplæringsprogrammet bli drøftet i forhold til hva nyere forskning i Norge viser. Forskere fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord) presentere hvordan DUÅ programmet bidrar til utvikling av sosiale ferdigheter og reduksjon av problematferd?  

Foredragsholdere er Merete Aasheim- universitetslektorv og  Oddbjørn Løndal, universitetslektor administrativ leder for forebyggings- og behandlingsprogrammet De Utrolige Årene, begge fra RKBU Nord.

Velkommen til lørdasguniversitetet 30.mars kl. 13:00 i kafeen på Studensamfunnet Driv. Gratis inngang, kaffe, te og brus. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
30.03.19 kl. 13:00 - 14:00
Hvor:
Studentsamfunnet Driv
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne

Kontakt:
Irene Mercer