Lørdagsuniversitetet: Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø)

Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?

 

 

Programmet er rettet mot å forebygge og behandle sosiale og atferdsrelaterte vansker. Det diskuteres mye om slike programmer er nødvendige og nyttige. Bidrar egentlig programmet til utvikling av sosiale ferdigheter og reduksjon av problematferd?

På dette Lørdagsuniversitetet vil betydningen av dette opplæringsprogrammet bli drøftet i lys av hva nyere forskning i Norge viser.

Foredragsholdere er Merete Aasheim- universitetslektor og Oddbjørn Løndal, universitetslektor og administrativ leder for forebyggings- og behandlingsprogrammet «De Utrolige Årene», begge fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord).

Velkommen til lørdagsuniversitetet 30.mars kl. 13:00 i kafeen på Studentsamfunnet Driv. Gratis inngang.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 30. mars 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: Studentsamfunnet Driv
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Irene Mercer