Prøveforelesning - Karl Øyvind Mikalsen

Master of Science Karl Øyvind Mikalsen avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 15. februar klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Interpretable machine learning for health and medicine»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Henrik Bostrøm, KTH Royal Institute of Technology, Sverige (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Line Clemmensen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Stian N. Anfinsen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir holdt samme sted fredag 15. februar, klokken 12.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 15. februar 2019 kl. 10.15–11.00
Hvor: Auditorium 1.022 i Teknologibygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Tine Hågensen