Lørdagsuniversitetet: Sitter barn seg syke? (Tromsø)

Fysisk aktivitet kan forebygge helseplager og gi gode vaner på både kort og lang sikt samtidig når kun halvparten av barna i Tromsø anbefalt fysisk aktivitet på ukedagene. Kun to av ti barn i Tromsø når anbefalt fysisk aktivitet i helgene. 

Anbefalingene for barn og unge er fysisk aktivitet med moderat eller høy intensitet i minimum 60 minutter hver dag.

Hvordan er aktivitetsnivået til tromsøungene sammenlignet med nasjonale og internasjonale målinger? Hvem er det sitt ansvar at barna når disse anbefalingene? Er det skolen og barnehagen eller foreldrene? Ved å legge til rette for fysisk aktivitet i barnehagen og skole kan barn og unge utvikle gode vaner som kan gi livslang bevegelsesglede. 

Dette er spørsmål og muligheter som UiT-forsker Karin Danielsen vil belyse i sitt foredrag på KulturHuset 9. februar kl. 13:00.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 09. februar 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: KulturHuset, Lillescenen
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Irene Mercer