Samiske barns helse og levekår - hva vet vi og hva trenger vi å vite?

Samisk legeforening vil den 27.-28. mars

2019 arrangere seminaret «Samiske barn

og unges helse – hva vet vi og hva trenger

vi å vite?» i Tromsø på Clarion Hotel The

Edge.

Seminaret skal belyse både hvilken

kunnskap vi har om samiske barns fysiske

og psykiske helse og velferd og de

kunnskapshull som fortsatt eksisterer

for å skape gode og trygge helse- og

sosialtjenester og forebyggende tiltak.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 27. mars 2019 kl. 09.00
Slutter: 28. mars 2019 kl. 15.00
Hvor: Clarion Hotel The Edge
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Kristin Solberg


Vedlegg / Bilder
Helseseminar program Tromsø 2019